Városlista
2022. október 6, csütörtök - Renáta

Képek | Közélet

Bérmálás a Főplébánián és Püspök atya aláírta az Adomány Levelet

2022-04-24 22:09:01

Pár gondolat a csodálatos ünnepünkről...

Fehér vasárnap
Felemelően szép ünnepi esemény helyszíne volt templomunk 2022. április 24-én, az isteni irgalmasság vasárnapján. Egyházmegyénk főpásztora, Marton Zsolt püspök a bérmálás szentségében részesítette egyházközségünk nyolc fiatalját.

A bérmáláshoz szentmiseáldozat keretében járultak a keresztség által már Krisztushoz kötődő fiatalok. A mostani alkalommal lelki nagykorúságuk, keresztény felnőttségük fontos mérföldkövéhez érkeztek. A püspök atya megszentelt karizmával szolgáltatta ki a bérmálás szentségét, szeretetteljes szavakkal hívta fel a fiatalok figyelmét a tanúságtevő keresztény élet felelősségére. Keresztségi ígéretük megújítása, a szentség-kiszolgáltatás imádságai is arra emlékeztették őket, hogy a Szentlélek e kegyelmi ajándékában részesülve Krisztus tanúihoz méltó életüket küldetésként éljék. Vállalt küldetésük teljesítéséhez, nagykorú tanúságtételükhöz kaptak most megerősítést, lelkierőt megtapasztalva szüleik, keresztszüleik, hitoktatóik és az egész hívő közösség támogató szeretetét.

Az ünnepi záró áldást megelőzően a Püspök atya az asszisztencia kíséretében a téli kápolnában megáldotta Földi Péter Prima Primissima- és Kossuth-díjas somoskőújfalui festőművész, a Nemzet Művészének „A kereszten” című alkotását, melyet a művész három éven át készített és nagylelkűen templomunk részére adományozott.

Itt olvashatjuk az „ADOMÁNY LEVÉL” –en olvasható sorokat.

A 100 éves város Főplébánia Temploma, a múlt század első felében itt alkotott, helyi-, illetve környékbeli művészek, Bátki József és Bóna Kovács Károly alkotásai után, immáron, a XXI. században is e táj fiának művével gazdagodott.

Varga András Esperes Úr megkeresésére,
Földi Péter, a Nemzet Művésze készítette és ajándékozta
a város hívő közösségének,
a megbocsátó Krisztust ábrázoló festményt,
melyet Marton Zsolt Püspök Úr áldásával
bocsátunk közszemlére templomunkban,
az Úr 2022. évének április 24. napján.

Kérjük az Urat, hogy ez az ábrázolás segítsen hitünk elmélyítésében, a kereszténységet érő méltatlan támadások elviselésében, visszaverésében. Legyen lelki támaszunk, ez az emberi esendőséget és isteni megbocsátást egyszerre sugárzó festmény. Mi pedig, bátran álljunk ki, e megbocsátó, áldást adó, és 2000 év távlatából is utat mutató Krisztus mellett.

Közös óhajunk szerint, Mária könnye tegye termékennyé ezt a földet, s Krisztus vére váltsa meg ezt a népet, az elkövetkező 100 években is.

……………………….. ………………………… …………………………………

Varga András esperes Földi Péter festőművész Marton Zsolt megyéspüspök

„Kívánjátok az Urat és hatalmát, mindegyre keressétek arcát! " (Zsolt 105,4)

Mert Isten keres bennünket! Lehajol hozzánk. Nem fél attól, hogy bepiszkítja kezét. Keres a piszokban, a mocsokban, a bűnben is, míg talál. Míg megtalálja az embert, aki olyan sokat jelent számára.
Ha szemünk Őt keresi, ha az emberek, feltekintenek arra, akit keresztülszúrtak" (Jn 19.37), akkor beáll az a fordulat, amelyről Tauler ír:

„Mi, a nézők, leszünk a nézettek. Ő keresi arcunkat, Ő néz a szívünkbe."

Mert Isten, aki a régebbi időkben kevésbé volt tevékeny, mint ahogy gondolták, ma kevésbé halott, mint ahogy írják!

Jézus Krisztus Te nem világoskodó vagy, hanem a Világosság.
Te nem útjelző vagy, hanem az Út.
Te nem igazi vagy, hanem az Igazság.
Te nem élő vagy, hanem az Élet.
Benned látom önmagamat - ahogy vagyok.
Benned látom azt - akit magamból formálhatok.

Forráa.: G. Zs.

Bérmálás a Főplébánián és Püspök atya aláírta az Adomány Levelet
Bérmálás a Főplébánián és Püspök atya aláírta az Adomány Levelet Bérmálás a Főplébánián és Püspök atya aláírta az Adomány Levelet Bérmálás a Főplébánián és Püspök atya aláírta az Adomány Levelet Bérmálás a Főplébánián és Püspök atya aláírta az Adomány Levelet Bérmálás a Főplébánián és Püspök atya aláírta az Adomány Levelet Bérmálás a Főplébánián és Püspök atya aláírta az Adomány Levelet Bérmálás a Főplébánián és Püspök atya aláírta az Adomány Levelet Bérmálás a Főplébánián és Püspök atya aláírta az Adomány Levelet Bérmálás a Főplébánián és Püspök atya aláírta az Adomány Levelet Bérmálás a Főplébánián és Püspök atya aláírta az Adomány Levelet Bérmálás a Főplébánián és Püspök atya aláírta az Adomány Levelet Bérmálás a Főplébánián és Püspök atya aláírta az Adomány Levelet Bérmálás a Főplébánián és Püspök atya aláírta az Adomány Levelet Bérmálás a Főplébánián és Püspök atya aláírta az Adomány Levelet Bérmálás a Főplébánián és Püspök atya aláírta az Adomány Levelet Bérmálás a Főplébánián és Püspök atya aláírta az Adomány Levelet Bérmálás a Főplébánián és Püspök atya aláírta az Adomány Levelet Bérmálás a Főplébánián és Püspök atya aláírta az Adomány Levelet Bérmálás a Főplébánián és Püspök atya aláírta az Adomány Levelet Bérmálás a Főplébánián és Püspök atya aláírta az Adomány Levelet Bérmálás a Főplébánián és Püspök atya aláírta az Adomány Levelet Bérmálás a Főplébánián és Püspök atya aláírta az Adomány Levelet Bérmálás a Főplébánián és Püspök atya aláírta az Adomány Levelet Bérmálás a Főplébánián és Püspök atya aláírta az Adomány Levelet