Városlista
2022. november 30, szerda - András, Andor

Hírek

2012. Július 16. 14:25, hétfő | Helyi
Forrás: Infonograd

Pályázati felhívás civil szervezetek részére

Pályázati felhívás civil szervezetek részére

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet
salgótarjáni civil szervezetek 2012. évi támogatására

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Telefon: 32/417-255

A pályázat célja:

Salgótarján város területén működő civil szervezetek tevékenységének elősegítése, a civil szervezetek közötti együttműködési formák elősegítése, valamint a civil szervezetek működési feltételeinek támogatása.

A pályázók köre:
Salgótarjáni székhellyel rendelkező egyesületek, vagy alapítványok, amelyeket a bíróság nyilvántartásba vett, az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 2.000.000 Ft

A pályázaton való részvétel feltételei:
I A civil támogatási pályázatot a mellékelt Pályázati adatlapon lehet benyújtani.
1 A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 15.
2 A pályázatot írásban a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda címére kell eljuttatni: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
3 A pályázat érvényességének feltétele: a benyújtási határidő betartása, a Pályázati adatlap és a mellékletek benyújtása, a szükséges dokumentumok csatolása, valamint a Nyilatkozat megtétele.

I A támogatás odaítélésére a következő feltételek mindegyikének teljesülése esetén akkor kerülhet sor, ha
a) a támogatást a civil koncepcióban meghatározott módon és időben kérelmezték,
b) a támogatást kérő civil szervezet legkésőbb a tárgyév január 15-ig elszámolt az előző évben kapott önkormányzati támogatás cél szerinti felhasználásáról,
c) a támogatott civil szervezetnek az önkormányzattal, a 100 %-ban önkormányzati tulajdonú céggel, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal szemben tartozása, köztartozása nincs,
d) a támogatandó civil szervezet eleget tett adatszolgáltatási kötelezettségének,
e) a támogatandó civil szervezet felelősséget vállal arra, hogy a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak, hitelesek,
f) a támogatandó civil szervezet biztosítja az önkormányzati támogatás felhasználásának ellenőrizhetőségét,
g) a támogatandó civil szervezet részére nyújtott valamennyi önkormányzati támogatással kapcsolatos elszámolási kötelezettségének eleget tett,
h) a támogatandó civil szervezet nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,
i) a támogatandó civil szervezet az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (2) bekezdése szerint átlátható szervezetnek minősül.
j)
I Amennyiben a támogatott a támogatás felhasználási célját az önkormányzat előzetes hozzájárulása nélkül megváltoztatja, vagy a felhasználás nem felel meg a támogatási szerződében foglalt feltételeknek, a támogatást az önkormányzat időlegesen felfüggesztheti, vagy visszafizettetheti. Amennyiben a támogatási kérelemben meghatározott célok megszűntek, a támogatást vissza kell fizetni.
II A támogatás odaítélésével összefüggő adminisztrációs – döntés-előkészítésből és végrehajtásból adódó – feladatokat a Népjóléti Iroda végzi.
III A támogatás elkülönített elszámolás mellett, kizárólag a támogatási szerződésben meghatározott célra használható fel.
IV A támogatott tudomásul veszi, hogy a Népjóléti Iroda ellenőrzési jogkörében eljárva jogosult a támogatottnál ellenőrizni a felhasználást és a számadást, ennek során a Támogatott nyilvántartásába, könyveibe betekinteni, - a támogatás cél szerinti felhasználására vonatkozóan – helyszíni ellenőrzést is végezni.
V Ha a támogatott az előírt elszámolási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további támogatást fel kell függeszteni, illetve további támogatásban nem részesülhet.

A pályázat elbírálása:

1. A támogatás odaítéléséről és annak összegéről – a Népjóléti Bizottság véleményezését követően – a polgármester 2012. augusztus 29-ig dönt.
2. A pályázat eredményéről az önkormányzat a döntést követően értesíti a pályázókat és a támogatott szervezetekkel aláírja a támogatásról szóló megállapodást
3. A támogatott szervezet a kapott önkormányzati támogatással a felhasználást követő 15. napon, de legkésőbb 2012. december 15-ig köteles elszámolni.

A pályázati felhívás, a pályázati adatlap letölthető
a www.salgotarjan.hu címről,
valamint igényelhető a
Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodájától
(3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.).

Címkék: pályázat

Ezek érdekelhetnek még

2022. November 29. 14:02, kedd | Helyi

Buják község belterületi vízrendezése II. ütem

Buják önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP_Plusz) keretében Buják község belterületi vízrendezése II. ütemének megvalósítására. A pályázat az Európai Regi

2022. November 29. 10:00, kedd | Helyi

Négy nap balesetei

Nógrád megyében az elmúlt négy napon négy olyan közúti közlekedési baleset történt, amely személyi sérüléssel járt.

2022. November 28. 13:46, hétfő | Helyi

Három körözött férfit tartóztattak le egy nap alatt

A Nógrád megyei rendőrök egy nap alatt három férfit fogtak el, akikkel szemben elfogatóparancs volt érvényben.

2022. November 28. 10:34, hétfő | Helyi

Hangolódjunk együtt a szeretet ünnepére

Fellobbant az első adventi gyertyaláng a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság koszorúján is.